Bankszámlaszám jelentések

Ez az oldal pénzintézetek bankszámla változások cégbírósági jelentésével kapcsolatos útmutatókat tartalmazza.

A cégek pénzforgalmi számlára vonatkozó adatait a számlát vezető pénzügyi intézmény elektronikus adattovábbítás útján köteles bejelenteni a cégbíróságon a számla megnyitását/megszűnését követő nyolc napon belül.
A bejelentés nem esik illeték, illetve költségtérítés fizetési kötelezettség alá. A pénzügyi intézmény a pénzforgalmi számla bejelentésére vonatkozó kötelezettségének azt követően köteles eleget tenni, hogy a számlatulajdonos a cégnyilvántartásba már bejegyzett cég esetén a cég bejegyzését, a cég bejegyzése előtt pedig a bejegyzési kérelmének a cégbírósághoz történő benyújtását a pénzügyi intézménynél megfelelően igazolta.

Az adat bejegyzése és közzététele automatikusan történik. Ha a számlavezető pénzügyi intézmény e kötelezettségének nem, vagy határidőn túl tesz eleget, a cégbíróság erről tájékoztatja a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét.

Az alábbi linkek segítségére lesznek a számlaszám-jelentések elkészítésében:

Az XML pénzintézeti jelentések szintaxisa és feldolgozása: