Fel nem használt jóváírások

Ez az útmutató az elektronikus cégeljárásban tévesen megfizetett illeték és közzétételi költségtérítés visszaigénylésének menetét tartalmazza.

Vonatkozó jogszabály

25/2006. (V. 18.) IM rendelet (továbbiakban: Rendelet) az illeték és a közzétételi költségtérítés elektronikus úton történő megfizetéséről a cégeljárásban és más cégügyekben

Fel nem használt jóváírások

A Rendelet 9. §-a alapján lehetőség van a befizetett, azonban fel nem használt

visszautaltatására.

A Cégbíróság számlájára befizetett, fel nem használt illeték visszaigénylése (10032000-0101XXXX)

Az illetékes cégbíróság számlájára befizetett, azonban fel nem használt illeték visszautaltatása az alábbiak szerint kérhető:

  1. Az illetékes cégbíróság részére papír alapon vagy az e-cégeljárásban kialakult eljárási rend szerint (e-akta) elektronikus úton kérelmet kell benyújtani, amelyhez csatolni szükséges az illeték befizetésének megtörténtéről szóló elektronikus igazolást vagy annak papíralapú formában kiállított hiteles másolatát. Az illetékes cégbíróság a benyújtott kérelem alapján igazolást ad ki a számlájára befizetett, fel nem használt illetékről.

  2. Tekintettel arra, hogy az illeték befizetése a cégbíróság székhelye szerinti illetékes állami adóhatóság számláján kerül rögzítésre, annak visszaigényléséhez írásbeli kérelem továbbá a cégbíróság igazolása szükséges.

Az illeték visszautalásáról bővebb tájékoztatás érdekében kérem forduljanak az illetékes cégbírósághoz.

IM számlájára befizetett, fel nem használt költségtérítési díj visszaigénylése (10032000-01810039)

Az IM számlájára befizetett, azonban fel nem használt költségtérítési díj visszautalásához szükséges írásbeli kérelmet - formanyomtatvány letölthető a http://ceginformaciosszolgalat.kormany.hu/nyomtatvanyok oldalon - a befizetés megtörténtéről szóló elektronikus igazolás csatolásával a következő címek egyikére kell megküldeni:

Figyelem! A fel nem használt jóváírások visszaigénylésével kapcsolatban sem a Magyar Államkincstár, sem a Microsec zrt. nem illetékes.

Mit tartalmazzon az ügyfél kérelme

A 25/2006. IM rendelet értelmében az ügyfélnek a visszaigényléshez csatolnia kell a kincstár által küldött igazolást a befizetésről.

Amennyiben nem küldött a kincstár igazolást, akkor értelemszerűen az ügyfél nem tudja csatolni az elektronikus igazolást, amit a 25/2006. IM rendelet 9. §-a megkövetel. (A kincstár abban az esetben nem küld igazolást, ha a befizetés során elírás történt, vagy az ügyfél nem követte a befizetésnél a 25/2006. IM rendelet rendelkezéseit.)

Ebben az esetben a befizetés azonosításához az ügyfélnek minimálisan a következő adatokat kell megadnia:

Célszerű, ha a fentieken túl az átutalást indító számlatulajdonos nevét és a közlemény szövegét vagy az ügyazonosítót is megadják, továbbá azon adatokat ahová a visszautalást várják.