Elektronikus cégeljárás

Felhasználói útmutató a NetLock MOKKA hitelesítő alkalmazáshoz

2008. július 1. után csak elektronikus úton lehet cégügyet a cégbíróság felé benyújtani.

A kérelem összeállításához aláírás létrehozó és ellenőrző programra (e-Szignó vagy MOKKA) van szükség, amit innen tölthet le.
Ez az útmutató a kérelem összeállítását a NetLock MOKKA programon keresztül ismerteti.

Az elektronikus kérelem előkészítése

A papír alapú iratokkal kapcsolatos alaki követelmények nem változtak.

A Ctv. szerint a jogi képviselő feladata az elektronikus bejegyzési kérelem összeállítása és elküldése. Az elektronikus bejegyzési kérelembe belefoglalhatók:

A szkennelt és az eredetileg is elektronikus okiratok tehát vegyesen is szerepelhetnek az elektronikus kérelemben.

A cégbíróság felé elküldeni kívánt bejegyzési, változásbejegyzési kérelem összeállításának első lépéseként nyissuk meg az MOKKA programot és válasszuk ki jobb szélen lenyíló listából a megfelelő sémát. Cégeljárás esetén az "e-Cégeljárás 2007" sémát válasszuk!

NetLock MOKKA - e-Cégeljárás séma kiválasztása

A séma kiválasztását követően a program figyelmeztet arra, hogy a váltáshoz mindenképpen új dosszié létrehozása szükséges. Kattintsunk az Igen gombra a folytatáshoz.

NetLock MOKKA - Séma megerősítése

A megjelenő ablakban válasszuk ki az ügytípust.

NetLock MOKKA - Dosszié típusának kiválasztása

A kiválasztás után, a ügytípustól függően meg kell adnunk a cégjegyzékszámot illetve más adatokat. Így például bejegyzési kérelem esetén az alábbi adatokat:

NetLock MOKKA - Cégadatok kitöltése

A következő ablakban választhatja ki a cégformát.

NetLock MOKKA - Cégforma kiválasztása

A vállalati forma kiválasztásához kattintson a Kiválaszt gombra, majd az OK gombra a folytatáshoz: elkészül az új, üres dossziénk, amibe elkezdhetjük beilleszteni a kívánt dokumentumokat.

Dokumentumok, iratok beillesztése

A jogi képviselő feladata, hogy a bejegyzési, változásbejegyzési kérelem benyújtásához szükséges dokumentumokat elektronikus formában (az eredetileg papír alapon létrejött dokumentumokat szkennelés után) a dossziéhoz csatolja.

NetLock MOKKA - Dokumentum hozzáadása


Eredetileg elektronikusan létrehozott dokumentumok csatolása:

Az elektronikus dokumentumok csatolását példaként egy befizetési igazolással mutatjuk be. A Magyar Államkincstártól e-mailben kapott illeték/költségtérítés befizetéséről szóló igazolást csatolja azt a dosszié állományba az alábbiak szerint. A többi, elektronikus formában lévő dokumentum csatolása is hasonló módon történik a továbbiakban:

NetLock MOKKA - Dokumentum hozzáadása kiválasztása

A dokumentumok csatolásához kattintson a piros nyíllal jelzett gombra:

NetLock MOKKA - Dokumentum hozzáadása

A következő ablakban tallózzuk ki az állományt, amit be szeretnénk illeszteni.

NetLock MOKKA - Csatolandó dokumentum tallózása

Miután kiválasztotta az illeszteni kívánt dokumentumot, visszakerül a "Dokumentum kiválasztása" ablakba. Itt megtekinthetőek a csatolni kívánt dokumentumok.
A befejezéshez kattintson a "Tovább" gombra.

NetLock MOKKA - Dokumentum kiválasztás befejezése

A megjelenő felületen a nyíllal jelölt gombra kattintva megjelenik a dokumentum megnevezését segítő felület.

NetLock MOKKA - Dokumentum elnevezése

A megnevezést kiválasztó felületen keresse ki a dokumentumhoz rendelni kívánt nevet.
A "+" jelekkel kibonthatja, a "-" jelekkel bezárhatja az egyes felsorolásokat.

NetLock MOKKA - Dokumentum elnevezés kiválasztása

A csatolt dokumentumok neveinek kiválasztását követően válassza a "Tovább" gombot és a megjelenő "Befejezés" gombbal zárja le a dokumentum hozzáadása varázslót.

Eredetileg papíron létrehozott dokumentumok csatolása szkenneléssel:

Az eredetileg papír alapú dokumentumokat a MOKKA szoftverbe épített szkennelés funkció segítségével könnyedén elektronikus formába alakíthatja és csatolhatja a cégbíróság felé elküldeni kívánt elektronikus bejegyzési kérelemhez. A csatoláshoz használja a MOKKA dokumentum hozzáadása varázslóját a fentiekben leírtak szerint.

NetLock MOKKA - Szkennelés

Kattintson az "Új oldal szkennelése.." gombra.

NetLock MOKKA - Új lap szkennelése

A szkennelésre vonatkozó követelmények: A szkennelésre vonatkozó műszaki ajánlások:

AA szkennelt állományt közvetlenül a szkennelést követően megvizsgálhatja, elmentheti, törölheti.
A dossziéba csak és kizárólag mentést követően illeszthető a szkennelt állomány.

NetLock MOKKA - Szkennelés menetése, beillesztés

Bejegyzési kérelem elektronikus aláírása

A kérelemhez szükséges összes dokumentum beillesztését követően nincs más teendő, mint az összeállított dossziét elektronikusan aláírni és időbélyegezni. Ez az ún. hitelesítési folyamat néhány kattintásból áll. Az elektronikus aláírás és időbélyegzés feltétele, hogy rendelkezzen aláíró tanúsítvánnyal, időbélyeg eléréssel, illetve élő internet kapcsolattal. Az összeállított dossziét az alábbi képernyőmentéseket követve hajthatja végre a legegyszerűbben.

NetLock MOKKA - Aláírás megkezdése

A következő ablakban a szoftver érdeklődik, akarjuk-e visszaellenőrizni a csatolt dokumentumokat. Nyomja meg az "Igen" gombot, majd a megjelenő ablakban válassza "XAdES-T_MELASZ" formátumot, és minősített aláírást, majd nyomja meg az "OK" gombot. Ebben az ablakban lehetősége van megjegyzést fűzni az aláírni kívánt dossziéhoz.

NetLock MOKKA - Aláírás megerősítése

NetLock MOKKA - Aláírás típus kiválasztása

Az elektronikus aláíráshoz helyezze be chipkártyáját (BALE - Biztonságos Aláírás Létrehozó Eszköz) a kártyaolvasóba. Majd kattintson az "Igen" gombra.

NetLock MOKKA - Chipkártya behelyezése

A megjelenő ablakban válassza ki aláíró tanúsítványát és kattintson a "Kiválaszt" gombra. A megjelenő tanúsítvány ablakban ellenőrizheti a kiválasztott tanúsítvány érvényességét. Ha minden rendben talált, kattintson az "OK" gombra. Ekkor megjelenik a chipkártyához tartozó PIN kódot kérő ablak. Adja meg PIN kódját és kattintson az "OK" gombra.

NetLock MOKKA - PIN kód megadása

Sikeres aláírás és időbélyegzés esetén megjelenik az aláírás adatlapja. Az "OK" gombra kattintva befejezésre kerül a hitelesítési folyamat.

NetLock MOKKA - Aláírás adatlap

Ekkor a MOKKA-ban láthatja az elektronikusan aláírt dossziét:

NetLock MOKKA - Aláírás adatlap

A dosszié aláírását követően nincs más teendő, mint elmenteni a dossziét és elküldeni a megfelelő cégbíróság felé elektronikus úton, e-mailben. E-mail küldéséhez használhatja a számítógépén alapértelmezetten beállított levelező szoftvert (pl.: Outlook, Thunderbird, Groupwise, stb). Amennyiben nem rendelkezik levelező kliens szoftverrel, akkor levelét küldheti böngésző alapú levelezőből is (pl.: gmail, freemail, citromail stb). Cégbíróságok e-mail címei: http://www.e-cegjegyzek.hu/e-cegeljaras/e_cegeljaras_cimek.htm

NetLock MOKKA - Kérelem elküldése

A tértivevény ellenőrzése

A kérelem elküldése után a rendszer elektronikus átvételi elismervényt (tértivevényt) küld. A tértivevény igazolja, hogy a Cégszolgálat átvette a kérelmet.

Az ellenőrzéshez a levélből elmentett tértivevényt nyissa meg a MOKKA programmal és kattintson kétszer az "Informatikai vizsgálat eredménye" dokumentumra.

MOKKA - Tértivevény

Sikeres benyújtás esetén a benyújtott dosszié informatikai szempontból elfogadásra kerül, az alábbi üzenetet olvashatja:
"Az e-akta informatikai szempontból szabályszerűen került benyújtásra."

Ha a tértivevény szerint az informatikai vizsgálat valamilyen hibát talált a kérelemben, akkor javítsuk ki a hibát, mert az informatikailag hibás kérelmet be nem nyújtottnak kell tekinteni. Néhány tipikus hibaüzenet:

Amennyiben rossz sémát választott:

Hibás formátum. Használja e-Cégeljárás 2007 vagy Céginformáció kérés sémát! Ekkor új dossziét kell létrehozni, melyben a dokumentumok beillesztése ELŐTT az e-Cégeljárás 2007 sémát választva kezdje a dosszié létrehozását!

Amennyiben hibás az aláírás vagy az időbélyeg:

A(z) Bejegyzési kérelem érvénytelen, nem ellenőrizhető vagy nem elfogadható aláírást vagy időbélyeget tartalmaz. A korábbi aláírást és időbélyeget el kell távolítani a dossziéról, majd az érvényes aláírással és időbélyeg el kell látni, majd újra menteni és küldeni a dossziét.

Amennyiben rossz dokumentum formátumot tartalmaz a dosszié:

A(z) Bejegyzési kérelem formátumhibás dokumentumot tartalmaz. Amennyiben nem e-Cégeljárás 2007-es sémát használ, akkor lehetősége van a PDF, XML, .dosszie, .es3 formátumon kívül más formátumot is alkalmazni. Ellenőrizze, hogy a dosszié a megfelelő sémában készült-e. Ha nem akkor hozzon létre újat a megfelelő sémával és az annak megfelelő dokumentumokat csatolja hozzá, majd írja alá, időbélyegezze, mentse és küldje újra.

A hiba javításához minden esetben törölnünk kell a hibás dosszién lévő aláírásunkat és csak utána tudjuk eltávolítani a hibás iratot.

MOKKA - Hitelesítés törlése

Illesszük be a már javított, hibátlan dokumentumot és írjuk alá ismét a dossziét, majd küldjük el az illetékes cégbíróságra ismételten az iratot.

Végzések átvétele

A cégbíróság a jogi képviselővel elektronikus úton közli az eljárás során hozott végzéseket.
A végzésátvétel útmutatóját a következő linkre kattintva tekintheti meg: végzés átvételi útmutató.