Elektronikus cégeljárás

Felhasználói útmutató a MICROSEC e-Szignó alkalmazáshoz

2008. július 1. után csak elektronikus úton lehet cégügyet a cégbíróság felé benyújtani.

A kérelem összeállításához aláírás létrehozó és ellenőrző programra (e-Szignó vagy MOKKA) van szükség, amit innen tölthet le.
Ez az útmutató a kérelem összeállítását az e-Szignó programon keresztül ismerteti.

Tartalom

1. Az elektronikus kérelem előkészítése
2. Iratok beillesztése
3. A kérelem elektronikus aláírása
4. A kérelem elküldése
5. A tértivevény ellenőrzése
6. A tértivevényben előforduló gyakoribb hibák részletezése
7. Végzések átvétele
8. Cégtörvényességi (Cgt.) ügyek


1. Az elektronikus kérelem előkészítése

A papír alapú iratokkal kapcsolatos alaki követelmények nem változtak.

A Ctv. szerint a jogi képviselő feladata az elektronikus bejegyzési kérelem összeállítása és elküldése. Az elektronikus bejegyzési kérelembe belefoglalhatók:

A szkennelt és az eredetileg is elektronikus okiratok tehát vegyesen is szerepelhetnek az elektronikus kérelemben.

Az iratcsomag összeállításának első lépéseként nyissuk meg az e-Szignó programot, és az ikonsor végén válasszuk az "e-Cégeljárás 2014" sémát:

e-Cégeljárás séma az ikonsor végén

A program figyelmeztet arra, hogy a váltáshoz mindenképpen új e-akta létrehozása szükséges. Kattintsunk az Igen gombra a folytatáshoz. A megjelenő ablakban meg kell határoznunk az elektronikus akta típusát, ehhez használjuk a legördülő menüt:

Aktatípus kiválasztása

A legördülő menü a következő választási lehetőségeket kínálja:

A kiválasztás után, a ügytípustól függően meg kell adnunk a cégjegyzékszámot, illetve további adatokat.

Bejegyzési kérelem esetén töltsük ki az adatlapot.

Cégbejegyzés

Hiánypótlás, ismételt bejegyzési kérelem, változásbejegyzési kérelem esetén adjuk meg a cégjegyzékszámot.

Változásbejegyzés

Kattintsunk az OK gombra a folytatáshoz: elkészül az új, üres e-akta, amibe elkezdhetjük beilleszteni a kívánt dokumentumokat.


2. Iratok beillesztése

A jogi képviselő feladata a kérelem mellékletét képező papír alapú okiratok elektronikus okirati formába történő átalakítása. Ez a gyakorlatban a papír alapú iratok szkennelését és minősített elektronikus aláírással, valamint időbélyegzővel való ellátását jelenti. Itt találja az e-Szignóval történő szkennelés útmutatóját.

A szkennelésre vonatkozó követelmények: A szkennelésre vonatkozó műszaki ajánlások:

Az iratok beillesztése minden esetben főmenü --> Dokumentum --> Beillesztés menüpont segítségével történik. A funkció kiválasztása után a Windows rendszeren megszokott módon kereshetjük meg a kívánt iratot számítógépünk könyvtárszerkezetében.

Dokumentum beillesztése

A dokumentum kiválasztása után meg kell határoznunk a beillesztendő dokumentum nevét, a megjelenő felsorolásból válasszuk ki az irat típusának megfelelő megnevezést:

dokumentumtípusok

Illesszük be az összes szükséges iratot.
Az illetéket és a költségtérítést elektronikus cégeljárás esetén kizárólag elektronikusan lehet megfizetni. A fizetésre a kérelem benyújtása előtt kerülhet sor, a Ctv. 37. § (4) bekezdés szerint.
A kérelemhez a Magyar Államkincstár által megküldött illetékbefizetési és költségtérítés befizetési igazolásokat kell csatolni.
A Magyar Államkincstártól kapott e-mail mellékletét mentse le a számítógépére és ezt a dosszie kiterjesztésű fájlt illesze be a fent megismert módon.

Ha a kérelem nem tartalmazza a befizetési igazolásokat, akkor a cégbíróság a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja!


3. A kérelem elektronikus aláírása

Az elkészített aktát küldés előtt elektronikus aláírással kell ellátni.
A Ctv. 36. § (2) bekezdés alapján a cégeljárásban minősített elektronikus aláírással és időbélyeggel kell ellátni az okiratokat. Ez XAdES-T típusú aláírást jelent, az aláíró programban ezt kell beállítani (a XAdES-T-nél több információt tartalmazó, a későbbi ellenőrzést megkönnyítő XAdES-X-L és XAdES-A típusú aláírás is alkalmazható). Ha nem vagyunk biztosak az aláírás típusának beállításában, ellenőrizzük azt: ehhez válasszuk a főmenüben az 'Eszközök' menü 'Beállítások' alpontját. A megjelenő ablakban az 'Aláírás beállítások' pontban jelöljük be a XAdES-T típust. Ezt követően az OK gomb megnyomásával visszatérhetünk az összeállított elektronikus aktához.
Az aláírás típusát az aláírást szimbolizáló e-Szignó piktogramm színe is mutatja: A fekete-fehér időbélyeg nélküli aláírásra utal, a kék, a lila és a sárga időbélyeggel (illetve további adatokkal) kiegészített aláírásra utal.

Bizonyosodjunk meg róla, hogy az aláíráshoz használt tanúsítványunk elérhető, majd indítsuk el az aláírás készítését (Aláírás --> Aláírás készítése).
A jogi képviselőnek elegendő a teljes (változás)bejegyzési kérelmet (az elektronikus aktát) aláírni és időbélyegezni, nem szükséges külön-külön minden egyes iratot.

Bejegyzési kérelem aláírással ellátva


4. A kérelem elküldése

A kérelem elkészülte után a kész aktát mentsük el számítógépünk könyvtárszerkezetébe, .es3 kiterjesztéssel.
A kérelem e-aktáját csatolt fájlként küldje meg az illetékes cégbíróság e-mail címére.
A csatolt fájl küldésekor ne használja a levelezőrendszer 'óriáscsatolmány' funkcióját, illetve a levelező program 'üzenetdarabolás' funkcióját.

A cégbíróságok elektronikus címlistája itt található.


5. A tértivevény ellenőrzése

A kérelem elküldése után a rendszer elektronikus átvételi elismervényt (tértivevényt) küld. A tértivevény igazolja, hogy a Cégszolgálat átvette a kérelmet.
A tértivevényt a Cégszolgálat e-mailben küldi meg.

(A tértivevény érvényességét és azt, hogy az elküldött kérelemre vonatkozik-e, az e-Szignó program Átvételi elismervény ellenőrzése parancsával ellenőrizhetjük.)

A tértivevényt nyissuk meg az e-Szignó programmal és kattintsunk kétszer az "Informatikai vizsgálat eredménye" dokumentumra. A megnyíló ablakban engedélyezzük az ActiveX vezérlő futtatását.

Tértivevény

Ha a vizsgálat rendben találta a kérelmet és a rajta lévő aláírást, akkor ilyen tértivevényt kell kapnunk.

Tértivevény

Ha a kérelem nem megengedett formátumú dokumentumot tartalmaz, akkor a tértivevényben az alábbi figyelmeztető szöveget látjuk:

Nem megfelelő formátumú dokumentum

Ha a kérelmet nem az e-Cégeljárás 2014 sémát használva készítjük el, akkor az informatikai vizsgálat eredménye:

Nem megfelelő séma

Ha az aláírás nem felel meg a követelményeknek, például az előírt minősített elektronikus aláírás helyett fokozott biztonságú aláírással küldjük be a kérelmet, akkor a rendszer a kérelmen szereplő aláírást érvénytelennek tekinti.

Nem megfelelő aláírás

Ha a tértivevény szerint az informatikai vizsgálat valamilyen hibát talált a kérelemben, akkor javítsuk ki a hibát, mert az informatikailag hibás kérelmet be nem nyújtottnak kell tekinteni.
A hiba javításához minden esetben törölnünk kell a hibás aktán lévő aláírást (jobb egérgomb --> Törlés) és csak utána tudjuk eltávolítani a hibás iratot.
Illesszük be a már javított, hibátlan iratot és írjuk alá ismét a dokumentumot, majd küldjük el az illetékes cégbíróságra az e-aktát.


6. A tértivevényben előforduló gyakoribb hibák részletezése

1. Érdemi hibák a természetes személyek adatainak ellenőrzésekor a 2006. évi V. törvény 38/A. § (1) alapján: : A természetes személyek adatainak ellenőrzésekor észlelt hibák. Az ellenőrzés menete és a típushibák részletesen a 9. Természetes személyek adatainak ellenőrzése fejezetben olvashatók.

2. A(z) 'Bejegyzési kérelem' formátumhibás dokumentumot tartalmaz : Az aktába kizárólag pdf, txt, es3 vagy dosszie típusú dokumentumokat lehet becsatolni, a formanyomtatvány pedig kizárólag xml formátumú lehet. Ellenőrizzük le, hogy az aktába csatolt iratok megfelelnek-e a fenti követelményeknek. Az "Informatikai vizsgálat eredménye" alsó részén található iratlistában a pirossal jelölt "Dokumentum formátuma (kiterjesztése)" dokumentum javítására van szükség.

3. Hibás e-akta formátum. Használja az e-Cégeljárás 2014 vagy a Céginformáció kérés vagy a Cégtörvényességi ügy sémát! : Az e-Szignó programban az iratok becsatolása előtt ki kell választani a használni kívánt sémát. Ezt a program felső részén megjelenő "Alapértelmezett" legördülő menü segítségével tehetjük meg, rákattintva ki tudjuk választani az intézni kívánt cégügy sémáját. Kezdjük újra az e-akta összeállítását, immár a megfelelő séma kiválasztásával.

4. A(z) 'Bejegyzési kérelem' érvénytelen, nem ellenőrizhető vagy nem elfogadható aláírást vagy időbélyeget tartalmaz. : Lehetséges, hogy az aláírás lejárt, visszavont, vagy teszt tanúsítvánnyal készült, vagy az e-akta a küldés során megsérült, módosult. Az aláírás törlése és újra elkészítése után ismételjük meg a küldést. e-Szignó program használata esetén további részletek

5. A(z) 'Bejegyzési kérelem' aláíratlan dokumentumot tartalmaz. : Lehetséges, hogy az aláírás készítésekor nem a dokumentumlista felett található, "(Változás)Bejegyzési kérelem" e-akta cím volt kijelölve, hanem valamelyik becsatolt irat. Írjuk alá az egész aktát, és ismételjük meg a küldést.

6. A cégnyomtatványban megadott adóazonosító jel vagy adószám formailag hibás, nem felel meg az azonosító számok képzésére vonatkozó, a Cégszolgálat honlapján is közzétett szabályoknak. : A Cégszolgálat honlapján a NAV-tól származó szabályok kerültek közzétételre (adószám és adóazonosító ellenőrzése). Valamelyik adóazonosító jel elírásra került a formanyomtatványban. Javítsa ki a formanyomtatványt, illessze be az e-aktába (ehhez először törölje az aláírást is, és a rossz formanyomtatványt is), írja álá és küldje be újra.

7. A cégnyomtatványban megadott székhely vagy lakcím esetében az irányítószám és a helységnév nem tartozik össze, vagy nem szerepel a Cégszolgálat honlapján közzétett irányítószám listán, amely a Magyar Posta irányítószám-jegyzéke alapján készült. : Gyakori hibák listája. A Posta oldalán az alábbi kereső segítségével tudja ellenőrizni: posta.hu irányítószám-település kereső

8. A cégnyomtatványban megadott székhely vagy lakcím esetében a közterület jellege nem szerepel a Cégszolgálat honlapján közzétett közterület jelleg listán. : A Cégszolgálat honlapján az alábbi lista részletezi a megengedett közterület jellegeket: közterület jellegek listája. Ügyeljünk arra, hogy a közterületet pontosan úgy adjuk meg, ahogy a listában szerepel, végig kisbetűvel, nem rövidítve.

9. Hibás országkód. A nyomtatványon a külföldi székhely vagy lakóhely esetén feltüntetett országkód nem szerepel a Cégszolgálat honlapján közzétett listán, amely a Közösség külkereskedelmi statisztikájára és a tagállamok közötti kereskedelmi statisztikákra vonatkozó ország- és területnómenklatúráról szóló 1833/2006/EK rendelet alapján készült. : A Cégszolgálat honlapján az alábbi lista részletezi a megengedett országkódokat: országkódok listája

10. A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos nyilatkozaton megadott személy adatai nem találhatóak meg a tagok adatai között, vagy nem pontosan ugyanolyan adatokkal szerepel a tagok között. : Ellenőrizzük le, hogy az adatokat pontosan ugyanúgy adtuk-e meg mindkét helyen, illetve nem került-e be egyéb szöveg, pl. "HU" kiegészítés az irányítószám elé.


7. Végzések átvétele

A cégbíróság a jogi képviselővel elektronikus úton közli az eljárás során hozott végzéseket.
A végzésátvétel útmutatóját a következő linkre kattintva tekintheti meg: végzés átvételi útmutató.


8. Cégtörvényességi (Cgt.) ügyek

Cégtörvényességi ügyek esetében is a fenti eljárásrend követendő, azzal a különbséggel, hogy az akta összeállításakor az e-Szignó programban a "Cégtörvényességi ügy" sémát kell kiválasztani.


9. Természetes személyek adatainak ellenőrzése

Az informatikai vizsgálat a 2006. évi V. törvény 38-38/A. § alapján összeveti a nyomtatványban szereplő természetes személyek adatait a természetes személyek nyilvántartásában (személyiadat- és lakcímnyilvántartás, központi idegenrendészeti nyilvántartás) szereplő adatokkal.
A 21/2006. (V. 18.) IM rendelet 14/C. § alapján a Céginformációs Szolgálat az alábbi hibák miatt a kérelmet visszaküldi:

Típushibák:

Amennyiben csak egy adatmezőt érint a hiba, akkor az informatikai vizsgálat eredményében megtekinthető a helyes adat is.
Amennyiben egy személynél több adatmező is érdemi hibát tartalmaz, akkor a helyes adatok nem kerülnek megjelenítésre. Ilyenkor a helyes adat a személy igazolványáról olvasható le vagy a JÜB rendszerből kérhető le.

Abban az esetben, amikor az informatikai vizsgálat a személyi igazolványról leolvasott vagy a JÜB rendszerből lekért adatokra is hibát jelez, akkor kérjük forduljanak a kormányablakhoz, és jelezzék, hogy a természetes személyek nyilvántartásában (személyiadat- és lakcímnyilvántartás, központi idegenrendészeti nyilvántartás) nyilvántartott adat eltér az igazolványon szereplő adattól.